logotype
  • image0 Αγγελική Μήκα
  • image0 Αγγελική Μήκα
  • "Ψήφισε τον άνθρωπο με την δική σου φωνή" - (video)
  • "Για ένα νέο ξεκίνημα με ειλικρίνεια"- (video)
  • Αντώνης Σαμαράς: "Η Ελλάδα θα τα καταφέρει"

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Στις 28 Μαρτίου, ξεκίνησε με την διαδικασία του επείγοντος η επεξεργασία, από τις Επιτροπές Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

Η επιστροφή της Ελλάδας σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του ελληνικού προγράμματος ως προς τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. Τρείς είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να πετύχει το πρόγραμμα:

  •   η πολιτική σταθερότητα και κοινωνική ηρεμία που αποτελεί το  θεμέλιο του όλου οικοδομήματος. Αυτή την ώρα λίγο πριν τις εκλογές, η λύση δεν μπορεί να είναι ο εύκολος λαϊκισμός. Η δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος προϋποθέτει υπευθυνότητα και αλήθεια απέναντι στους εταίρους μας στη διεθνή κοινότητα αλλά κυρίως στους έλληνες πολίτες.
  •  η ενίσχυση της ρευστότητας για την οποία όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: πέραν της «πολιτικής για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα» η οποία αποφασίστηκε στις 21/2 από τους μηχανισμούς στήριξης και η οποία μπορεί να συμβάλει στη  ρευστότητα της οικονομίας, απαιτείται αύξηση της απορρόφησης και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των πόρων που θα διατεθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης) το οποίο αντικατάστησε το Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εξασφάλιση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων.
  • η δημιουργία μιας «Ελλάδας Φιλικής στην Επιχειρηματικότητα»: Η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει το δικό της δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει του κλάδους που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους τομείς στους οποίους θα γίνουν επενδύσεις. Μόνο έτσι θα σηματοδοτήσει ότι έχει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Οικονομικές έρευνες που έχουν εκπονηθεί από αξιόπιστους φορείς έχουν δείξει ότι για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζονται δράσεις σε τρείς κύριους άξονες :

ü  Ο πρώτος αφορά την δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και η καθιέρωση ένας  μοναδικού (flat) διεθνώς ανταγωνιστικού φορολογικού συντελεστή εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

ü  Ο δεύτερος αφορά στην μείωση της γραφειοκρατίας και η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για επενδύσεις και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων

ü  Ο τρίτος αφορά στον περιορισμό της κρατικής παρέμβασης και την  ενίσχυση με ειδικά  κίνητρα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

 

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει να διακρίνεται από εξωστρέφεια, αξιοκρατία στο δημόσιο, επενδυτικά κίνητρα, ανταγωνιστικότητα, δημοσιονομική πειθαρχία, άνοιγμα κλειστών αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας περιουσίας, έμφαση στην καινοτομία.

Η Ελλάδα οφείλει  να ξεκαθαρίσει μέσα από συγκεκριμένα βήματα και στενό χρονοδιάγραμμα ότι είναι υπέρ της ανάπτυξης όχι επειδή τη χρειάζεται αλλά επειδή η απελευθέρωση των υγιών δυνάμεων της αγοράς μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη και σταθερή ευημερία των πολιτών.


free joomla template
2020  Αγγελική Μήκα   - made by K.Christodoulou